Reglementare schema ajutor de stat

 

      Ministerul de resort  împreună cu ANRE elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 500 kW pe centrală, prin preţuri reglementate definite pe fiecare tehnologie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

     Cel mai probabil, la sfarsitul lunii iunie se va elabora metodologia, pretul estimat pentru 1 MW produs si livrat in retea va fi de circa 160 euro. 

     Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale livrată în reţeaua electrică la care este racordată centrala de producere poate fi vândută, la solicitarea producătorilor, la preţ reglementat unic pe tip de tehnologie stabilit de .
Persoana fizică sau juridică poate opta pentru regularizarea financiară, care presupune următoarele:

  1. Se convine cu furnizorul intervalul de facturare;
  2. La sfârşitul intervalului de facturare, furnizorul emite către persoana fizică sau juridică o factură aferentă energiei electrice cumpărate de acesta, iar persoana fizică sau juridică emite către furnizor o factură aferentă energiei electrice vândute.

    Decontarea între cele două părţi se realizează prin plata de către persoana fizică sau juridică mesau de către furnizor, după caz, a sumei nete rezultate prin regularizarea plăţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Tags: