CARBON BOILER

Descriere: 

Datorită caracteristicilor de mai sus, boilerul de carbon este in măsură să:

- producă apă caldă în cantităţi incomparbile cu volumul de producţie al produselor similare.

- asigure o economie de curent şi respect pentru mediul înconjurător.

- fie economic, datorită funcţionării în modulaţie, cerintă obligatorie pentru economia de curent şi raţionalizare

Domeniul: